Yaşama Değerlerler Merceğinden Bakmak

Değerlere ilişkin koçluk ‘Doyum’ a yönelik bir koçluktur. İnsanlar değerlerinin merceğinden öğrenme ve performans alanlarına baktıklarında bakış açıları ve seçimleri derinden etkilenebilir. Neyin önemli olduğu doğrultusunda hareket etmek, kim olduğumuzu belirleyen bir dizi değer aracılığıyla değişim yaratmak mümkün hale gelir.

Değerler kişiseldir ve doğru değer yoktur
. Kişisel değerler etik ilkeler ve inançlarla aynı değildir. Aynı inançları ve etik ilkeleri benimseyen kişiler farklı değerlere sahip olabilirler. Değerlerimiz bizim kim olduğumuzu belirler ve içten gelirler.

Değerlerimiz somut değil soyuttur. Somut bir unsur değer olarak belirlendiğinde, altında yatan soyut olguya ulaşmak bizi değerimize götürür. Örneğin bir kişi maddi başarıya ve paraya değer verdiğini belirtebilir. Ancak buradaki somut unsur altındaki birçok soyut unsuru sadece simgeler. Örneğin; özgürlük, hürriyet, bağımsızlık, güvence gibi değerleri simgeliyor olabilir.

Değerler önceliklerle de aynı şey değildir
, ancak öncelikli kararlarımızı etkileyebilirler.
Değerler varlığımızın derinliklerinde yerleşiktir ve onları onurlandırdığımızda bizde tatmin ve neşe duygusu yaratırlar. Değerler hayatın bütün yönlerinde mutlak olarak yerine getirilemeyebilir. Bazı değerler, bir alanda örneğin kişisel ilişkilerde ifade edilirken, iş alanında hiç ifade edilemeyebilir. Genel olarak bakıldığında, önemli bir değeri hayatımızın hiçbir alanında onurlandırmıyorsak memnuniyetsizlik, sıkıntı ve çelişki hissediyoruzdur.

Değerleri araştırmak bir defa yapılan bir şey değildir. Değerlere yönelik farkındalığı daha fazla netleştirmek ve derinleştirmek koç ve danışanın sürekli odağındadır.

Değerler kişinin benliğinin kutup yıldızı gibidir. Koç seçimlerin kararların, eylemlerin nasıl değerlere dayandırıldığını veya dayandırılmadığını sorgulayarak danışanın değerlerinin sürekli farkında olur. Koç danışanı kendi değerleri doğrultusunda seçimler yapması için cesaretlendirir ve onaylar.

Değerler değişim sürecinin bir parçasıdır motivasyonu ve seçimleri önemli ölçüde etkiler.

Değerleri onurlandırmanız dileğiyle,  

Deniz Ağgül Güler
Professional Coach, ACPC
MareSole Coaching&Training
www.maresole.biz
info@maresole.biz  • Copyright © 2013 MareSole by Bakış Grup Ajans.Tüm hakları saklıdır.
    Bu sitede kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları MareSole Coaching & Training firmasına aittir.
    İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.